‘โครงการพี่สอนน้อง’ เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 6 ทีมพี่อาสาสร้างสุข
หลังจากที่มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้มีการแต่งตั้งเยาวชนอาสาสมัครจีเอชทีขึ้น
ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 6 ทีมพี่อาสาสร้างสุข ได้เข้ารับการฝึกอบรมสาธารณสุขอนามัย
“การแปรงฟันให้ถูกวิธี” กับคุณครูพิรดา บัวกลิ่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เพื่อเป็นการฝึกฝนเรียนรู้สาธารณสุขอนามัย การดูแลสุขภาพในช่องปากที่ถูกวิธี

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนไทยจะเติบโตเป็นพลเมืองสากล
และเป็นต้นแบบต้นกล้าเยาวชนไทย สู่ผู้นำระดับโลก…….ต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ
โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย