โครงการโรงเรียนของน้องน่าอยู่ เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 6 ทีมเดอะพาวเวอร์พัฟฟ์เกิร์ล
มีกิจกรรมเสริมทักษะ จัดทำสื่อการเรียนการสอน BBL( Brain Based Learning ) ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
หลังจากที่มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้มีการแต่งตั้งเยาวชนอาสาสมัครจีเอชทีขึ้น ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 6 ทีมเดอะพาวเวอร์พัฟฟ์เกิร์ล
ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมโครงการโรงเรียนของน้องน่าอยู่ ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบซูม) ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมแต่ละกิจกรรมในโครงการ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนไทยจะเติบโตเป็นพลเมืองสากล
และเป็นต้นแบบต้นกล้าเยาวชนไทย สู่ผู้นำระดับโลก…….ต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ
โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย