พิธีเปิด เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 6

 

มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้มีพิธีเปิดและวันปฐมนิเทศ โครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 6
ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานมูลนิธิโกบอล โฮฟ ประเทศไทย ขึ้น

เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที (ประเภททีม) เสนอโครงการ/กิจกรรมสาธารณสุข ผ่านการคัดเลือกมาทั้งหมด 2 ทีม
ได้แก่ ทีมพาวเวอร์พัฟฟืเกิลล์ และทีมพี่อาสาสร้างสุข แต่ละทีมมีสมาชิกทีมละ 10 คน รวมเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทั้งสิ้น 20 คน
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2567

พิธีเปิดและวันปฐมนิเทศ โครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 6 ในวันนี้
เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที พร้อมใจกล่าวคำปฏิญาณเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที
เริ่มปฏิบัติการแบ่งทีมเขียนโครงการพร้อมเสนอขออนุมัติโครงการขอรับงบประมาณในการจัดทำฯ
เรียนรู้การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ ถ่ายรูปติดบัตรเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที
สรุปกิจกรรม ถ่ายภาพร่วมกัน

เยาวชนไทย ในจังหวัดพิษณุโลก การเติบโตเป็นพลเมืองสากลและเป็นต้นแบบเยาวชน
เราหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่า….เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 6 ทุกคน
จะเสริมสร้าง ความรู้ความสามารถเกิดการพัฒนาตนเอง เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่

ด้วยการทำความเข้าใจ ตั้งใจ และดำเนินการบรรลุเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
เรามุ่งหวังที่จะเติบโตเป็น ‘ผู้นำระดับโลก’ ต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ
โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย