เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 4 ‘Pink Z
ได้จัดทำและเตรียมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครโครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 5
มีการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนแต่ละแห่งในจังหวัดพิษณุโลก
ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โรงเรียนผดุงราษฎร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา และโรงเรียนจ่านกร้อง เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 5 ต่อไป

คุณสมบัติ 1.มีหัวใจจิตอาสา
                                  2.นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4 (ม.4)
                               3.สามารถทำกิจกรรมอาสา ได้ตลอด 1 ปี

น้อง ๆนักเรียน เยาวชนคนไทยสนใจสมัครได้เลยนะคะ

พี่ๆ รอเยาวชนอาสาสมัคร พร้อมที่จะลุยในปีหน้า

เรารอคุณอยู่ คุณทำได้

จีเอชที / โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย