โครงการแรกของพวกเขาเหล่าเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 3 ทีม ‘Acacia’
ประสบการณ์แรกกับการเริ่มต้นทำกิจกรรมตามโครงการ ‘Let’s get English
ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่ 8.30 น. – 15.00 น.
หลังจากได้ทำกิจกรรมครั้งแรกกับการสอนภาษาอังกฤษ พวกเรามีการประชุมเพื่อปรับปรุง กลยุทธ์การสอน
การเรียนให้เหมาะสมกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดแตนต่อไป

ด้วยความมุ่งมั่น ความพยายามในการสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่

สู้ต่อไป อะคาเซีย

จีเอชที/ มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย