กลุ่มเยาวชนจิตอาสา GHT รุ่น 3 ‘ทีมอะคาเซีย’ ของมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
ดำเนินการจัดทำโครงการสอนภาษาอังกฤษ Let’s get English
ซึ่งเป็นโครงการแรกขอกพวกเขากับการเป็นเยาวชนอาสาสมัคร

พวกเขาเริ่มวางแผนและออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ
นักเรียนประถมศึกษา ป. 4 – 6

โดยมีการประชุมออนไลน์ แบ่งแยกหน้าที่มอบหมายงานในแต่ละด้าน
เตรียมการสอน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ต่างๆตลอดจนถึงของขวัญ
รางวัล อาหาร ขนม สำหรับน้องๆ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน
และปฏิบัติงานสอนจริง เดือนมิถุนายน เวลาใกล้เข้ามาทุกที
เหล่าเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที อะคาเซีย ก็ยิ่งตื่นเต้นและเตรียมกันอย่างหนัก

เราหวังว่า พวกเขาเหล่านี้ จะเติบโตขึ้นมาพร้อมสิ่งใหม่ๆในชีวิต
ความพยายามอยากให้น้องๆเยาวชนอาสาสมัครได้มีความคิดที่แปลกใหม่
คิดลึกๆ ไม่เพียงแค่ทำตามคนรุ่นก่อนเคยปฏิบัติมา
อยากให้เป็นความคิดใหม่ และเป็นของเขาเอง
สู้ต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข

จีเอชที / โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย