การทำงานของเยาวชนอาสาสมัครจีเอชทีรุ่นที่ 1
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 จนถึงเดือนมกราคมปี 2563

ทุกครั้งหลังจากเสร็จกิจกรรมสมาชิกในกลุ่มจะเลือกคนที่ทำได้ดีที่สุดในวันนั้นทางออนไลน์
โดยผลการคัดเลือกจะถูกเก็บเป็นความลับ

หลังจากนั้นคณะกรรมการจะประชุมกันทุกๆครั้งหลังจากเสร็จกิจกรรม
เพื่อรวมคะแนนคนที่ทำได้ดีที่สุดของวันนั้น
การคัดเลือกสมาชิกที่ดีที่สุดของเยาวชนอาสาสมัครจีเอชทีรุ่นที่ 1 จำนวน 19 ครั้ง
การประชุมใหญ่ของคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเยาวชนอาสาสมัครดีเด่น จำนวน 1 ครั้ง
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนอาสาสมัครดีเด่นคือ น้องมายจิ
ก่อนทำเยาวชนอาสาสมัครและหลังจากทำเยาวชนอาสาสมัครเป็นคนที่มีการพัฒนามกาที่สุด
โกลบอลโฮฟของประเทศไทยขอมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลเพื่อเป็นการชื่นชมค่ะ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ให้ก็สุข รับก็สุข

สำนักงานจีเอชที