เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 2 เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 – เดือนกุมภาพันธ์ 2564
การสมัคร การคัดเลือกด้วยวิธีสัมภาษณ์ ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนอาสาสมัคร ปฐมนิเทศ และปฏิบัติงานเยาวชนอาสาสมัคร
ภายใต้ชื่อทีม ‘We Grow’ ตลอดการทำงานอาสาสมัคร 12 เดือน
จนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ได้จัดพิธีปิดโครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 2
ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ร้านอาหารเกษนรี โดยมีกิจกรรมแรกคือ เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที (วีโก)
ได้กล่าวแสดงความรู้สึกก่อน-หลังมาเป็นเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รวมถึงเล่าประสบการณ์ดีดีที่ทำงานที่โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
คำกล่าวความรู้สึกของท่านคณะกรรมการทุกท่าน หลังจากนั้นร่วมเฉลิมฉลองด้วยการรับประทานอาหาร
พบปะพูดคุยร่วมกันกับคณะกรรมการมูลนิธิโกลบอลโฮฟฯ ต่อจากนั้น
เข้าสู่พิธีการมอบของขวัญ,ของที่ระลึกและพิธีมอบเกียรติบัตร
และมอบเงินรางวัลรวม 10,000 บาทให้แก่เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
สำนักงานโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย พวกเราสร้างเยาวชนอาสาสมัครขึ้นมาด้วยความรัก
ให้เขามีพลัง มีความคิด มีความหวังและมีความฝัน ที่สามารถส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกๆคนได้
เราหวังเสมอว่า อนาคตอันใกล้นี้ พวกเขาเหล่าเยาวชนอาสาสมัครวีโก
จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรัก ความรัก ความฝัน สู่ความเป็นจริง ต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย 
Global Hope Thailand