สำนักงานโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย หลังจากที่ประกาศผลการคัดเลือกด้วยวิธีสัมภาษณ์
โครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 3

และในวันนี้ ให้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามารายงานตัวเป็นเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 3 อย่างสมบูรณ์
จำนวน 12 คน ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 3 ด้วยนะคะ
และเริ่มกิจกรรมแรก คือ กิจกรรมสานสัมพันธ์ จีเอชที
โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลปาริมา เวลา 13.00 – 16.00 น.
ขอให้เป็นก้าวแรกที่สนุก และจดจำไปอีกยาวนาน

ให้ก็สุข รับก็สุข

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
Global Hope Thailand