มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ได้มีการคัดเลือกเยาวชนอาสาสมัครด้วยวิธีสัมภาษณ์
เพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงที่ 1 เวลา 13.00 น. และช่วงที่ 2 เวลา 17.00 น.
การคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ จัดให้น้องนักเรียนเยาวชนเข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งละ 2 คน จำนวนเวลา 15 นาทีต่อรอบ
โดยมีท่านคณะกรรมการผู้สัมภาษณ์ จำนวน 2 ท่าน และกรรมการผู้สังเกตุการณ์ จำนวน 1 ท่าน

ทั้งนี้ สำนักงานโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีสัมภาษณ์
โครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ขอขอบคุณ น้องๆเยาวชนไทยที่เข้ารับการสัมภาษณ์ ประสบการณ์ครั้งแรกกับการสัมภาษณ์
ดูน้องๆทุกคนตื่นเต้นมาก ท้าทายกับการถามตอบจากท่านคณะกรรมการ
ขอบคุณรุ่นพี่เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 2 (วีโก) เป็นพี่เลี้ยง ดูแลอำนวยความสะดวก
เตรียมสถานที่จอดรถ อาหารว่างและเครื่องดื่ม สนุกสนาน เล่นเกม นำเสนอผลงานในปีที่ผ่านมา
และขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่สละเวลาอันมีค่า
เพื่อให้เด็กเยาวชนไทยได้รับประสบการณ์ใหม่ ด้านการเข้าสัมภาษณ์
ขอขอบคุณค่ะ
ก้าวแรกที่เริ่มต้น มีความหมายและสำคัญเสมอ

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
Global Hope Thailand