เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที วีโก
ได้ร่วมกันประชุมเพื่อทำรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามโครงการวัยเรายังแจ๋ว
ผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานข้อดี-ข้อเสียของโครงการฯ
ประเมินผลการดำเนินงานทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ
และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมรับสมัครเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 3
โดยจัดสรรเวลาและคน ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ
เพื่อลดการเกิดปัญหาขณะทำงาน ในวันที่น้องๆเยาวชนอาสาสมัครรุ่น 3 มาสมัครและสัมภาษณ์
โดยแบ่งหน้าที่ตั้งแต่การมาถึงสำนักงานโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
อำนวยความสะดวก/ที่จอดรถ/ห้องสำหรับรอสัมภาษณ์, การตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียน,
อาหารว่างและเครื่องดื่ม, แนะนำองค์กรของเรา บุคลากร เจ้าหน้าที่ ระหว่างรอสัมภาษณ์
ถึงแม้พวกเขาเหล่าเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที วีโก จะไม่ค่อยมีเวลากันมากนัก
บางคนต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย และเตรียมสอบปลายภาค
นี่คือ อีกบทพิสูจน์อีกอย่าง ที่น้องๆทุกคนทำได้ สามารถจัดสรรเวลา แบ่งงาน แบ่งเวลา แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

สู้ต่อไป เยาวชนจีเอชที
วีโก

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
GHT