เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที วีโก ภายใต้ มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
ได้จัดทำโครงการวัยเรายังแจ๋วขึ้น ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2564
ณ บ้านย่านขาด หมู่ 9 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น.
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุในตำบลพรหมพิราม จำนวน 24 คน
ร่วมกันทำกิจกรรมกับเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที วีโก จำนวน 9 คน
ก่อนทำกิจกรรมมีการลงทะเบียน และจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ
เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (covid19) ล้างมือให้สะอาด และสวมหน้ากากอนามัยระหว่างทำกิจกรรม ตลอดเวลา
กิจกรรมในโครงการวัยเรายังแจ๋ว มีดังนี้ พิธีเปิด ประธานในพิธี คือ
นางสาวบุญเจือ สว่างกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
ผู้กล่าวรายงาน นางสาวเบญจมาศ แก้วบัวไข ประธานมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
เริ่มทำกิจกรรมดังนี้
1. แนะนำองค์กร เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ สมาชิกเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที วีโก แขกผู้มีเกียรติ
2. กิจกรรมกายบริหารเพื่อสุขภาวะที่ดี มีการออกกำลังกายบริหารอย่างง่ายที่เหมาสะกับผู้สูงวัย
3. กิจกรรมสัทนาการ / เกมละลายพฤติกรรม เพื่อให้เยาวชนกับผู้สูงวัยได้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4. กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ “ดอกไม้” ที่ทำจากหลอดพลาสติก เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำสิ่งประดิษฐ์ในเวลาว่างจากวัสดุเหลือใช้
5. กิจกรรมดนตรีบันเทิงใจ ช่วยให้ผู้สูงวัยมความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงและเต้นรำ
6. กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม “ปลูกต้นไม้” ประดับที่ป้ายซอยหมู่บ้านและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
7. กิจกรรมซ่อมแซมป้ายซอย เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงป้ายซอยที่เก่าและชำรุด ให้มีป้ายที่สวยงามขึ้นและประดับด้วยต้นไม้
8. กิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุ แทนความรักความห่วงใย และขอขอบคุณท่านที่สละเวลามาร่วมกิจกรรมกับเหล่าเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที วีโก
9. พิธิปิด โดยท่านผู้ใหญ่ฉลวย โพธิ์น้อยยัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านย่านขาด ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
10. ถ่ายภาพร่วมกัน เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีตลอดไป
พลังของเยาวชนไทยกับความสามารถของเด็กเยาวชนไทยนั้น “หนูทำได้”
ตั้งแต่แสดงความคิด เริ่มต้นโครงการ จนเสร็จสิ้นโครงการ พวกเขาเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที
เป็นผู้ดำเนินการจัดทำด้วยตนเองทั้งหมด สำนักงานมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
เป็นเพียงผู้สนับสนุนและเป็นกำลังให้พวกเขาเท่านั้น บทสรุปครั้งนี้ ตอบได้เพียง
เยาวชนไทยนั้นสามารถทำได้ทุกอย่าง เพียงแค่เปิดโอกาส ให้ความหวังใจ
เติมเต็มความฝัน ด้วยความรัก เขาก็จะทำให้เราเห็นได้
ขอบคุณที่อดทนกับทุกสิ่ง ปัญหา อุปสรรค แรงกดดัน ในทุกๆเรื่อง
เราหวังว่า พวกเขาจะเก็บและนำไปสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ดีและยิ่งๆขึ้นไป

ให้ก็สุข รับก็สุข
โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
GHT