เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคน่า 2019
เกิดการระบาดขึ้นในหลายๆจังหวัดในประเทศไทย
จึงทำให้มีประกาศจังหวัดพิษณุโลก ได้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19ต่างๆเกิดขึ้นมา
อาทิเช่น มีการสั่งปิดโรงเรียน สถานศึกษา การตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ ฯลฯ

ดังนั้น เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที วีโก จึงได้มีการประชุม(ด่วน)เรื่องการจัดทำโครงการวัยเรายังแจ๋ว ที่จะจัดขึ้นในเดือนมกราคมนี้
สรุปผลการประชุมเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที (วีโก)
ได้เสนอเลื่อนการจัดทำโครงการออกไป
เพื่อความปลอดภัยของเยาวชนอาสาสมัครและผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้สูงอายุ) ในการคิดวิเคราะห์
แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมา แบบไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
แต่พวกเขาจะต้องร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ อีกหนึ่งบทพิสูจน์ของเยาวชนไทย
ที่สามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ได้ และกล้าตัดสินใจในทางที่ถูกต้อง พยายามต่อไป
สู้ด้วยความตั้งมั่น ส่งต่อด้วยความรัก และความหวัง
ถึงผู้สูงอายุในชุมชน สู้ต่อไป

เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที
โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย เจนัว