วีโก_ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเพื่อการระดมทุนจัดทำงบประมาณโครงการวัยเรายังแจ๋ว
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชน
และกิจกรรมผู้สูงอายุ ทำให้พวกเขาได้รู้ว่าการแบ่งปันและการรับคืออะไร
เราสามารถส่งความสุขได้ทุกเมื่อ
ขอบคุณค่ะ ให้ก็สุข


รับก็สุข

จีเอชที