วีโก_การประชุมกิจกรรมระดมทุน เพื่อจัดทำโครงการที่สาม “โครงการวัยเรายังแจ๋ว”
โดยมีวัตถุประสงค์ทำกิจกรรมกับผู้สูงวัยในจังหวัดพิษณุโลก การประชุมดังกล่าวเพื่อให้เยาวชนอาสาสมัครได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ
ตั้งแต่การเริ่มต้น การคิดวิเคราะห์ การวางแผน และวิธีแก้ปัญหา อีกหนึ่งเป้าหมายที่นำไปสู่การพัฒนา เสริมสร้าง การเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนอาสาสมัคร
หลังจากที่พวกเขาได้ดำเนินการระดมทุนไปสักระยะหนึ่ง
ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์โครงการ “วัยเรายังแจ๋ว”
การจำหน่ายสินค้าแฮนด์เมด (เทียนหอม, น้ำหอม,และชุดล้างมือห่วงใย)
ได้มีการรวบรวมประเมินผลและรวมเงินระดมทุน หลังจากจำหน่ายสินค้า
นำเงินงบประมาณดังกล่าวมาตั้งตามที่งบประมาณในโครงการกำหนด
การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทย

จะไม่สิ้นสุด
สู้ต่อไป

เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย