[เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] วีโก _ จัดทำโบชัวร์แผ่นพับประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าแฮนด์เมด การระดมทุนเงินเพื่อใช้จัดทำโครงการที่สาม
คือ โครงการวัยเรายังแจ๋ว เป็นกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ในจังหวัดพิษณุโลก
เราสนับสนุนเสริมสร้างขีดความสามารถของพวกเขาในการจัดทำโครงการ
เริ่มตั้งแต่คิด วิเคราะห์ วางแผน ผลิตสินค้าและจำหน่าย รวมถึงการออกแบบโบชัวร์
แผ่นพับ เสนอแนวคิดการทำโครงการ
สื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนับสนุนได้เข้าใจถึงเป้าหมายในการทำโครงการครั้งนี้
ร่วมเป็นกำลังใจให้แก่น้องๆเยาวชนไทย
เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที “วีโก”

Global Hope Thailand