มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิคริสตคุณานุกูล
กับคอนเสิร์ตเปียโนการกุศล “AN AFTERNOON Charity Concert
ครบรอบ 40 ปี ของมูลนิธิคริสตคุณานุกูล”
เป็นการแสดงเปียโนของนักเรียนที่เรียนจากครูสอนเปียโนชื่อดังของเมืองไทย
มีการขับร้อง ประสานเสียง และการแสดงเล่นเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที วีโก ได้เข้าร่วมกิจกรรมดีดี
กับคอนเสิร์ตเปียโนการกุศล AN AFTERNOON Charity Concert รายได้ทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้
ตามโครงการต่างๆที่มูลนิธิคริสตคุณานุกูล
ตามโครงการที่ตั้งเป้าหมายไว้ เหล่าเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที วีโก ได้รับบทบาททำหน้าที่ในงานคอนเสิร์ต

คือ ตั้งแต่ทางเข้าประตูงานคอนเสิร์ต ฝ่ายต้อนรับ
จุดจำหน่ายตั๋ว/บัตรคอนเสิร์ต จุดคัดกรอง/วัดไข้ ก่อนเข้างานฯ

รวมถึงฝ่ายสนับสนุนจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และทีมงานบันทึกภาพและเสียงในงานคอนเสิร์ตนี้ด้วย
ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่สำคัญต่อเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที วีโก
เป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้รับและเรียนรู้ การระดมทุนเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม
และการให้ความร่วมมือ ประสานงาน ความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรกับองค์กรอื่น
มูลนิธิโกลบอลโฮฟประเทศไทย ขอขอบพระคุณ คณะผู้จัดงาน/ คณะที่ปรึกษามูลนิธิคริสตคุณานุกูลเป็นอย่างยิ่ง สำหรับโอกาสนี้
เราหวังว่า น้องๆเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที วีโก จะจดจำประสบการณ์ดีดีอย่างนี้ นำไปปรับใช้ต่อไป
ก้าวสำคัญ ที่ส่งผลต่อเยาวชนไทย

จีเอชที วีโก