[เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘WE GROW’ กับโครงการที่สอง
‘โครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้ ‘PLAY TO LEARN’

พวกเขาเหล่าเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที วีโก
ได้มีประสบการณ์จริงกับโครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้
และครั้งนี้กับการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพอีกครั้ง
พวกเขารวมพลังเพื่อทำกิจกรรมตามโครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง
ในครั้งนี้ ความท้าทายใหม่ที่พวกเขาจะต้องทำคือ บทบาทหน้าที่ที่พวกเขาเคยได้รับแล้ว
เขาจะต้องสลับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่างจากที่เคยทำ
ถ้าเปรียบเสมือนการเป็นนักฟุตบอล ผู้เล่นทุกตัวต้องสามารถเล่นและสลับตำแหน่งกันได้
เพราะว่าพวกเราคือ ทีมเดียวกัน
การรวมตัวครั้งนี้
คือวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

สถานที่ที่พวกเหล่าเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ดำเนินการจัดทำกิจกรรม
คือ ภาคเช้า โรงเรียนวัดหนองอ้อ ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
และภาคบ่าย โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
ทีมวีโก จะต้องจัดคนลงในแต่ละฐาน/แต่ละกิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่การจัดโปรแกรม
ผู้นำเกม/พิธีกร ไปจนถึงผู้นำเกมในแต่ละฐาน/แต่ละกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ “ทดลองภูเขาไฟระเบิด”

กิจกรรมคณิตศาสตร์ “เกมดาวินชี่ โค้ด”
กิจกรรมศิลปะ “แม่กาฟักสี”
กิจกรรมสาธารณสุขสอนล้างมือผ่านเพลง “ล้างมือบ่อยๆ” 
ดำเนินการตั้งแต่ลงทะเบียนนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมหน้าเสาธง
นักเรียนรวมกันในห้องประชุม มีพิธีเปิด การกล่าวรายงาน ประธานกล่าวเปิดโครงการ
มีการแสดงของเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที “ชุดรำอวยพร”
การถ่ายรูปร่วมกัน เกมนันทนาการ แบ่งกลุ่มน้องตามสี

และส่งน้องๆไปตามฐาน/กิจกรรมต่างๆ เวียนจนครบ 4 ฐาน แล้วรวมกัน
จบด้วยการแสดงของน้องๆทุกคน การล้างมือผ่านเพลง “ล้างมือบ่อยๆ”

และบันทึกความทรงจำกับการเขียนความประทับใจจากน้องๆถึงพี่ๆ
มอบของที่ระลึกให้น้องๆนักเรียน คณะครู แขกผู้มีเกียรติ เป็นหน้ากากอนามัย
จนถึงพิธีปิดเป็นอันเสร็จสิ้นโครงการ

สุดท้ายนี้ ผลงานกับการสร้างเยาวชนไทยให้มีศักยภาพ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน คณะครู
โรงเรียนวัดหนองอ้อและโรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล)

ที่เปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่าเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที วีโก
ได้ทำกิจกรรมตามโครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้ ‘PLAY TO LEARN’

พัฒนาคน สร้างชาติ 

“ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ” 
Global Hope Thailand