วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
ได้มีการประชุมแสดงความคิดเห็น เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมไทยเกาหลี
ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 ฑฤศจิกายน 2566 ณ สวนชมน่าน
จังหวัดพิษณุโลก และมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย Global Hope Thailand (GHT)
ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมออกบูธ
มีกิจกรรมแนะนำองค์กรมูลนิธิฯ รับสมัครอาสาสมัครจีเอชที ศิลปะป้องกันตัวเกาหลี สวมชุดเทควันโด การละเล่นเกมพื้นบ้านเกาหลี เช่น ทูโฮ (ธนู) กงกี (ลูกข่าง) เจกี (ลูกขนไก่/ตะกร้อ) และการเรียนการสอนภาษาเกาหลีลิตเติ้ล จาเบซ

การแสดงความคิดเห็นข้อดี ข้อเสียในการจัดแสดงบูธกิจกรรมดังกล่าว
เพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ในส่วนที่ดี ก็ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ในส่วนที่เสีย มีข้อผิดพลาด นำมาปรับปรุงแก้ไขให้มันดี

ฉันรู้สึกขอบคุณและขอบคุณที่เราได้อยู่ด้วยกัน
ฉันหวังว่าความสุขในการแบ่งปันจะนำไปสู่ความสุขที่เพิ่มมากขึ้น
วันนี้ฉันก็อยู่กับพวกเขาเช่นกัน

เราขอขอบคุณและขอบคุณที่เราได้อยู่ด้วยกัน
เราหวังว่า……มันจะเป็นความสุขในการแบ่งปัน และเพิ่มความสุขซึ่งกันและกัน

ค่อยๆ ก้าวไปทีละก้าว และเดินไปด้วยกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand