เทศกาลศิลปวัฒนธรรมไทย-เกาหลี จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ สวนชมน่าน พิษณุโลก
โดยความร่วมมือแต่ละองค์กร KOREAN WORLD MISSION ASSOCIATION (KWMA)
กรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์จังหวัดพิษณุโลก วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสตียน CGN THAI และบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

ในครั้งนี้ มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้ร่วมจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเกาหลี แบ่งเป็น กิจกรรมแนะนำองค์กร
การร่วมมือช่วยเหลือสังคมในแต่ละด้านของมูลนิธิ เช่น ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน ด้านสาธารณสุช ด้านการศึกษา
และองค์กรระหว่างประเทศ จะมีการเปิดรับสมัครอาสาสมัครจีเอชที แนะนำการเรียนภาษาเกาหลี
ส่งมอบความสุขผ่านโครงการให้ด้วยรัก ที่ทุกคนสามารถช่วยเหลือสังคม บูธศิลปวัฒนธรรมเกาหลี สวมใส่ชุดเทควันโด
เกมละเล่นพื้นบ้านเกาหลี อาทิเช่น เชกีชากี (ตะกร้อเกาหลี เตะลูกชากี) ทูโฮโนรี (ธนู) คงกีโนรี (หมากเก็บเกาหลี) แพงีชีกี (ลูกข่างเกาหลี)

วันนี้ ในการจัดเตรียมบูธต่างๆ เราจึงมีการประชุมแบ่งงาน
มอบหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
ขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ดี
เราสามารถอยู่ด้วยกันได้
เรามีความรู้สึกขอบคุณ และขอบคุณ

เราขอขอบคุณและขอบคุณที่เราได้อยู่ด้วยกัน
เราหวังว่า……มันจะเป็นความสุขในการแบ่งปัน และเพิ่มความสุขซึ่งกันและกัน

ค่อยๆ ก้าวไปทีละก้าว และเดินไปด้วยกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand