มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทยลงสำรวจพื้นที่โครงการ เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และเพาะเห็ดนางฟ้า ในวันศุกร์ที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

                                                                    1. โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ
                                                                    2. โรงเรียนบ้านวังขวัญ
                                                                    3. โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง
                                                                    4. โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล)
                                                                    5. โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง)
                                                                    6. โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์)
    

เราก้าวเดินไปอย่างช้าๆ ทีละก้าว ๆ
เรามุ่งหวังว่าเรา……จะสามารถแบ่งปันความฝันและความหวังด้วยกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand