โครงการที่สอง’พิ้งค์สอนน้อง’ เยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 4 ทีม ‘พิ้งค์ซี’เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565
ณ โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

วันนี้ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับ เยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 4 ทีม ‘พิ้งค์ซี’ 6คน
โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย และณ โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ)

วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน และพรุ่งนี้ก็จะดีกว่าวันนี้
เราหวังว่าคุณจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แบ่งปันความสุข แบ่งปันความหวัง

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand