มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
ได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับ โครงการให้ด้วยรัก

ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
เราจัดเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานทั้งหมด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
เราร่วมกันประชุมคณะกรรมการพร้อมด้วยผู้สนับสนุนโครงการ

เราขอขอบคุณและขอบคุณที่อยู่กับเรา

เราหวังว่าความสุขในการแบ่งปันจะนำไปสู่ความสุขที่เพิ่มมากขึ้น


ค่อยๆ ก้าวไปทีละก้าว และเดินไปด้วยกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand