มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย คุณจีอึน ควอน รองประธานมูลนิธิ ได้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. เนื่องในวันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day )
“ปฏิบัติการร่วมกันเพื่อส่งเสริมจิตอาสาในประเทศไทย(Collective action for Promoting Volunteerism in Thailand)”

#If Everyone did webinar “Collective action for Promoting Volunteerism in Thailand”

จัดขึ้นโดยองค์กรอาสาสมัครทั้งภาครัฐและเอกชน กล่าวถึงวัน “อาสาสมัครโลก 2023”
โดยท่านวิทยากรจากเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติ สัมมนาในการรับสมัครอาสาสมัครและแบ่งปันกิจกรรมกับองค์กรต่างๆ
ประวัติความเป็นมา และการสรรหาวิธีการอาสาสมัครต่างๆ ฯลฯ’

เราแบ่งปันความสำคัญของกระบวนการอาสาสมัครในโลกที่ใช้ร่วมกัน รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เราหวังว่าวันนี้จะเป็นสังคมที่ดีกว่าเมื่อวาน และวันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้
เราหวังว่า……เราจะจับมือกันเดินไปด้วยกันเพื่อสิ่งนี้
‘แบ่งปันความหวัง ความหวังที่เพิ่มมากขึ้น’
ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand