จัดส่ง นักศึกษาอาสาสมัครเกาหลีใต้  จำนวน  25  คน

มหาวิทยาลัย ธีโอโลจิคอล ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้ชื่อกลุ่มว่า

” lucky team ”  ลงพื้นที่  ร่วมกันทำกิจกรรม บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 9   ต.กำแพงดิน  อ.สามง่าม  จ.พิจิตร ดังนี้

  1. ร่วมกันก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน “ศาลาร่วมใจไทย – เกาหลี”

  2. ออกเยี่ยมเยียนพบปะชาวบ้านในพื้นที่  หมู่ที่ 9  บ้านหนองบัว โดยมอบถุงยังชีพ  ยาสามัญประจำบ้าน  และ เงิน

  3. แข่งขันกีฬาฟุตบอล ทีม lucky team (เกาหลีใต้)  ปะทะ  ทีมชาวบ้าน (ไทย) บ้านหนองบัว  นำทีมโดยท่านนายอำเภอสามง่าม  นายสุวิทย์  เดชครุฑ