โครงการแรกของน้องๆเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทีมวีโก
กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วีดีโอเพลงล้างมือบ่อยๆ
แต่สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า โควิด19
จึงทำให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข
ล้างมือก่อนและหลังปฏิบัติงานด้วยแอลกอฮอล์แล้วเช็ดมือด้วยผ้าสะอาด
ถอดรองเท้า และสวมหน้ากากอนามัย
การเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 -2 เมตร

เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทีมวีโก
มีขั้นตอนการเตรียมงาน แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ เช่น เขียนบท เพลงประกอบ นักแสดง ผู้กำกับ ผู้สนับสนุน จัดเตรียมอุปกรณ์ฯลฯ
ระะเวลาเริ่มตั้งแต่ 9.00-15.00 น.
และต่อด้วยประชุมสรุปผลงานทำกิจกรรมของวันนี้ แสดงความคิดเห็นข้อดี ข้อเสีย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ตลอดเวลาน้องๆเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทีมวีโก
เราได้เห็นรอยยิ้มสดใสและเสียงหัวเราะ
มันช่างดูดีและมีความสุขใจจริงๆ

จีเอชที