อาสาสมัครเกาหลี “ทีมแฮบอม” ลงปฏิบัติการพื้นที่จริง เพื่อสำรวจข้อมูลและจัดเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมอาสาสมัคร ณ โรงเรียนวัดหนองอ้อ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562