อาสาสมัครเกาหลีใต้ “ทีมเฮบอม – Hae-bom” กับ ทีมเยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย “ทีมวีวาฟ – We WHAF”

ร่วมกิจกรรมทักษะอาสาสมัคร ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งแต่ละทีมมีการสันทนาการและเล่นเกมด้วยกัน