อาสาสมัครทีมแฮบม รุ่นที่ 2 (ประธาน จุน-กยู โก / หัวหน้าทีม ฮัน-อ็อล คิม)
ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความเป็นอยู่ลำบาก หรือเด็กที่ไม่ได้มีโอกาสได้รับทุนการศีกษา ทั้งหมด 6 คน
เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้นำเงินนี้ไปซื้อสิ่งที่ตนต้องการได้ ที่โรงเรียนวัดหนองอ้อ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 3 – 13 มกราคม 2563

ให้ก็สุข รับก็สุข

 GHT / Global Hope Thailand