ฮยอน-โฮ เคยเรียนภาษาเกาหลีมาแล้ว

เริ่มต้นมันยากมากับการเรียนภาษาเกาหลี ในตอน ม.ต้น

ฉันต้องการได้รับประสบการณ์ดังนั้นฉันจึงทำงานนอกเวลาคืองานอาสาสมัคร

โดยเราเริ่มเป็นอาสาสมัครแปลภาษา (เกาหลี เป็น ไทย)

เป็นงานนอกเวลาตามอัธยาศัย

เป็นประสบการณ์การทำงานความรู้ด้านการศึกษา และภาษา