น้องยอน-ซอ หลังจากเสร็จสิ้นจบนักเรียนม.ปลาย เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ที่พยายามทุ่มเทอย่างหนักกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรสาขาวิชาภาษาเกาหลี
การวางแผนการเรียนในอนาคตยังไม่หยุดนิ่ง ยอนซอ มีความหวัง ความฝัน เป้าหมายอนาคต
ที่จะศึกษาต่อต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลี
ในครั้งนี้ วางแผนที่จะขอรับทุนการศึกษาต่อประเทศเกาหลี (ปริญญาตรี) ทุนรัฐบาลเกาหลี GKS
มุ่งมั่นตั้งใจ เรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มมากขึ้น หลักการเขียนประวัติ การวางแผนการเรียน และเอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบการเพื่อประกอบการขอรับทุนการศึกษา

ความฝัน ความหวังของน้องยอนซอ
เราขอสนับสนุนความฝัน ความหวัง ขอเป็นกำลังใจ
เราจะเคียงข้างไปด้วยกัน

สู้ๆต่อไป

สอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ / Little Jabez Korea Academy
มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand