⁠⁠หลังจากจบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1 และ 1.2 น้องมานาก็เลื่อนระดับขึ้นสู่หลักสูตรสุดท้ายของหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)

น้องมานาเรียนภาษาเกาหลีมาตั้งแต่ 8 โมงเช้า ซึ่งจะต้องตื่นตั้งแต่ตี 5 ของทุกวันเพื่อเตรียมตัว อย่างไรก็ตาม ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคมนี้ น้องมานาหวังว่าจะสอบผ่านระดับ 2 ของการทดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK)