น้องออม นักเรียนของสถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) มีความใฝ่ฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตส และพูดได้ 4 ภาษา : ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และเกาหลี