Ha-Young และ Hye-Yeon เข้าเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีปรับพื้นฐาน พวกเขาต้องการพัฒนาภาษาเกาหลี เพราะเห็นชาวเกาหลีในประเทศไทยไม่สื่อสารเรียนภาษาเกาหลี ทั้งคู่จึงเริ่มเรียนภาษาเกาหลีเพราะต้องการช่วยพวกเขา Hyun-Ho เรียนภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่สี่พร้อมทั้งไทยอังกฤษและจีน Hyun-Ho จบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1 และทบทวนพื้นฐานอีกครั้ง ส่วน Ha-Young และ Hye-Yeon จบหลักสูตรปรับพื้นฐาน และกำลังจะเลื่อนระดับขึ้นสู่หลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1