น้องวิว (ซองอึน) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากจังหวัดสุโขทัย ซึ่งทุกวันเสาร์จะมาเรียนภาษาเกาหลีที่พิษณุโลก

น้องวิวเรียนแค่สัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)