น้องมานาเริ่มเรียนหลักสูตรชั้นต้นในเดือนกันยายน 2559 จบหลักสูตรในเดือนธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 129.1 ชั่วโมง ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่หลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) น้องมานาต้องเรียนรู้ต่อไป เพื่อเข้าสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี เพื่อสมัครทุนการศึกษาและเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในเกาหลี