ถึงแม้จะเป็นช่วงเทศกาล แต่ก็ยังมีนักเรียนที่เรียนภาษาเกาหลีอยู่ ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) เพื่อความฝันของพวกเขา