น้องแบมแบม (ยูจีน) เป็นนักเรียนของสถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) น้องแบมแบมฟังเพลงเกาหลีมากกว่า 300 เพลงต่อวัน และสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าผู้เรียนอายุเท่ากัน