ฮีจูเขียนบทความสั้นๆ เกี่ยวกับสัญลักษณ์บนป้ายจราจร

โดยใช้คำศัพท์ชั้นกลางและชั้นสูง

ภาพนี้เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่า ‘พื้นผิวถนนไม่เรียบ’