⁠⁠⁠⁠นางสาวนภวรรรณ เวียงนนท์ (ฮีจู) จบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1, 1.2, 1.3 และหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.1, 2.2 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ปัจจุบันสอบผ่านการวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK ระดับ 2 แล้ว