ยินดีกับน้องออม นางสาวธัณยชนก วะราหล ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี เรียนจบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2 ตอนนี้สามารถใช้คำกริยาในอดีตปัจจุบันและอนาคต สามารถสร้างรูปแบบประโยคพื้นฐานของเกาหลี ซึ่งเป็นผลมาจากการตั้งใจเรียนรู้ของน้องออม

ตอนนี้น้องออมได้รับการเลื่อนระดับเป็นหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.3 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) 

ขอแสดงความยินดี :))