น้องยะหยาเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.3⁠ ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy
ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)
เพราะมีความใฝ่ฝันที่จะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกาหลีในปีหน้า :))