หลังจากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 น้องวิวต้องการเรียนรู้ภาษาเกาหลี จึงได้เริ่มต้นมาเรียนที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)

หลังจากเรียนรู้ไป 144 ชั่วโมง น้องวิวก็ได้เลื่อนระดับเป็นหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.3 น้องวิวมาที่พิษณุโลก 2 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อมาเรียนรู้ภาษาเกาหลี และในที่สุดซองอึนก็ผ่านหลักสูตรภาษาเกาหลีปรับพื้นฐาน หลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.1 และหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2

ขอแสดงความยินดี :)))