น้องอิง น้องน้ำตาล และน้องยะหยา จบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.3 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)

ขอแสดงความยินดีกับการเลื่อนขึ้นสู่หลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.1 :))