น้องมานา (ยองแอ) ศึกษาจนผ่านหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.1 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)

นอกจากนี้ยังผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลีระดับ 3 และ 4 น้องมานาต้องการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในเกาหลี ขอแสดงความยินดี :))