น้องแฮม (บินโฮ) ตัดสินใจไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศเกาหลีในฐานะนักเรียนทุน ซึ่งจะต้องอาศัยอยู่ที่เกาหลี และจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าได้ศึกษาภาษาเกาหลีก่อนไป น้องแฮมจึงได้สมัครเข้าเรียนที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)