คยองมีมีความฝันที่จะเรียนต่อที่ประเทศเกาหลี

จึงได้สมัครเข้าเรียนกับสถาบันสอนภาษา Little Jabez Korea Academy

ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)