น้องแฮม (บินโฮ) วางแผนที่จะศึกษาภาษาเกาหลี ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy
ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)
เนื่องจากจะต้องไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศเกาหลี