สาวน้อยผู้มุ่งมั่น น้องมานา จบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นกลาง 2.2 น้องมานากำลังเรียนภาษาเกาหลี ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 4 ของแบบทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาเกาหลี เพื่อการเตรียมตัวศึกษาต่อยังประเทศเกาหลีใต้ สู้ต่อไป!!!