น้องแบมแบม และน้องออม ได้ตัดสินใจศึกษาภาษาเกาหลีด้วยกัน ที่ สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) เพื่อสื่อสารกันเป็นภาษาเกาหลี